Menneille ei voi mitään - tulevaan voi vaikuttaa

 

Elämä on ennakoimatonta ja kaikessa kiireessä, hyvässä elossa ja arjessa voi eteen täysin yllättäen tulla tilanne, josta ei tunnu pääsevän ylitse. Silloin on hyvä olla laupea itselleen ja myöntää, että voimavarat ovat rajallisia - Vaikka aiemmin ei koskaan ennen ole siltä tuntunut. Eikä murheen kanssa kannata jäädä yksin.

 

Yksilöllinen terapia, keskustelu ja vuorovaikutus selkeyttää ongelmatilannetta ja antaa mahdollisuuden uuden vahvan pohjan luomiseen, mistä ponnistaa eheänä ja vahvempana. Samalla ymmärrys omaan jaksamiseen, sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseen tuo vakaamman katseen tulevaisuudelle.

 

Ota yhteyttä - Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen.

 

Petri Sirén, terapeutti

 

Elämän hetket vievät mennessään ja aina ei välttämättä tahtoisi. Edessä muutos tai toive paluusta entiseen.

 

Yksin on vaikea löytää perille ja toiselle sanottu tekee tilaa.

 

Pariterapia

Yksilöterapia

Seksuaalineuvonta

Työnohjauspalvelut

 

Työnohjaus tukee työn jaksamista, tavoitteita ja organisointia, sekä käytännön ongelmien ratkaisemista yksin ja tiimissä. Ammattimainen työnohjaus on ratkaiseva tuki organisaatiolle silloin, kun yritys kasvaa ja työpaineissa on selkeää kuormittuvuutta – Sitoutuminen, motivaatio ja laatu paranevat.

 

Uusi ja muuttuva työskentelyrutiini on tunnetusti työntekijälle erittäin haastava tilanne ja monin paikoin tämä selkeä työtä ja tulosta heikentävä tilanne sivuutetaan täysin. Työnohjaus on ratkaisu juuri näihin perusongelmiin ja luo vakaan pohjan yrityksen kehittymiselle siten, että myös työntekijät ovat todella vahvasti mukana muutoksessa ja uuden luomisessa.

 

Ole yhteydessä ja viritetään organisaatio kuntoon!

Ajankohtaista

Työnohjaus