Työnohjaus

 

Työnohjaus tukee työn jaksamista, tavoitteita ja organisointia, sekä käytännön ongelmien ratkaisemista yksin ja tiimissä. Ammattimainen työnohjaus on ratkaiseva tuki organisaatiolle silloin, kun yritys kasvaa ja työpaineissa on selkeää kuormittuvuutta – Sitoutuminen, motivaatio ja laatu paranevat.

 

Uusi ja muuttuva työskentelyrutiini on tunnetusti työntekijälle erittäin haastava tilanne ja monin paikoin tämä selkeä työtä ja tulosta heikentävä tilanne sivuutetaan täysin. Työnohjaus on ratkaisu juuri näihin perusongelmiin ja luo vakaan pohjan yrityksen kehittymiselle siten, että myös työntekijät ovat todella vahvasti mukana muutoksessa ja uuden luomisessa.

 

Työnohjaus toteutetaan pääasiallisesti työpaikalla ja jokainen projektin kesto ja kustannus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen yrityksen kanssa.

 

Ole yhteydessä ja viritetään organisaatio kuntoon!