Menneille ei voi mitään - tulevaan voi vaikuttaa

 

Elämä on ennakoimatonta ja kaikessa kiireessä, hyvässä elossa ja arjessa voi eteen täysin yllättäen tulla tilanne, josta ei tunnu pääsevän ylitse. Silloin on hyvä olla laupea itselleen ja myöntää, että voimavarat ovat rajallisia - Vaikka aiemmin ei koskaan ennen ole siltä tuntunut. Eikä murheen kanssa kannata jäädä yksin.

 

Yksilöllinen terapia, keskustelu ja vuorovaikutus selkeyttää ongelmatilannetta ja antaa mahdollisuuden uuden vahvan pohjan luomiseen, mistä ponnistaa eheänä ja vahvempana. Samalla ymmärrys omaan jaksamiseen, sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseen tuo vakaamman katseen tulevaisuudelle.

 

Ota yhteyttä - Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen.

 

Petri Sirén, terapeutti

 

Elämän hetket vievät mennessään ja aina ei välttämättä tahtoisi. Edessä muutos tai toive paluusta entiseen.

 

Yksin on vaikea löytää perille ja toiselle sanottu tekee tilaa.

 

Pariterapia

Yksilöterapia

Seksuaalineuvonta

Lyhytterapia

 

Lyhytterapia on psykososiaalista luottamuksellista keskusteluapua elämän erilaisiin haastaviin vaiheisiin, kriiseihin sekä itsensä kehittämiseen. Lyhytterapia sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Se toimii myös ennaltaehkäisevänä apuna mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Nopea pääsy vastaanotolle säästää asiakkaan voimavaroja, eikä lyhytterapiaan tarvita erikseen diagnoosia tai lääkärin lähetettä.

 

"Lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille." 

 

Mitä lyhytterapia EI ole?

 

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, lyhytterapeutti ohjaa asiakkaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille.

 

Psykoterapeuttien tarjoamaa lyhytkestoista terapiaa kutsutaan lyhytpsykoterapiaksi. Lyhytterapia ei ole Valviran valvoma terveydenhuollon palvelu. Lyhytterapia ei yksittäisenä hoitomuotona ole soveltuva vakavampiin mielenterveysongelmiin. Keskustele lääkärisi kanssa sopivasta hoidosta.

 

Ajankohtaista

Työnohjaus