MindMedi

Ratkaisu- ja voimavaraterapia

Yksilöterapia 45 min

Yksilöterapia on aina yksilöllistä. Käsittelemme asiakkaan haasteita, huolia ja elämän solmukohtia. Tällöin menneestä siirrytään nopeasti tulevaan sekä sen tuomiin mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin omien voimavarojen mukaisesti.

Pariterapia 90 min

Pariterapiassa käymme läpi parisuhteen ongelmia, perhe-elämän haasteita ja usein myös seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä yhdessä puolisoiden ja terapeutin kanssa. Työskentelyyn voidaan ottaa mukaan myös naispuolinen psykoterapeutti tai psykologi.

Seksuaalineuvonta 45 min

Seksuaalisuus on osa jokaista meistä mitä moninaisimmissa ilmenemismuodoissaan. Siihen syntyy helposti myös ongelmakohtia, joita on hyvä päästä purkamaan. Mikäli epätietoisuutta seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ilmenee tai, jos seksuaalisuudessa on tapahtunut suuria muutoksia sairauksien, parisuhteen tai muun syyn nojalla, on hyvä avoimesti keskustella uudesta tilanteesta ja sen mahdollisuuksista täydellä luottamuksella.

Työnohjaus

Työnohjaus tukee työssä jaksamista, sekä työelämään liittyvien ongelmien ratkaisemista yksin ja tiimissä. Ammattimainen työnohjaus on ratkaiseva tuki organisaatioille silloin, kun yritys kasvaa ja työpaineissa on selkeää kuormittavuutta. Näin voidaan parantaa sitoutumista, motivaatiota ja laatua!

 

Uusi ja muuttuva työskentelyrutiini on tunnetusti työntekijälle erittäin haastava tilanne, ja monin paikoin tämä selkeä työtä ja tulosta heikentävä

asia sivuutetaan täysin. Työnohjaus on ratkaisu juuri näihin perusongelmiin

ja luo vakaan pohjan yrityksen kehittymiselle siten, että myös työntekijät

ovat vahvasti mukana muutoksessa ja uuden luomisessa.

 

Työnohjaus toteutetaan pääasiallisesti työpaikalla ja jokaisen projektin kesto sekä kustannus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen yrityksen kanssa.

Työnohjaus tukee työssä jaksamista, sekä työelämään liittyvien ongelmien ratkaisemista yksin ja tiimissä. Ammattimainen työnohjaus on ratkaiseva tuki organisaatioille silloin, kun yritys kasvaa ja työpaineissa on selkeää kuormittavuutta. Näin voidaan parantaa sitoutumista, motivaatiota ja laatua!

 

Uusi ja muuttuva työskentelyrutiini on tunnetusti työntekijälle erittäin haastava tilanne, ja monin paikoin tämä selkeä työtä ja tulosta heikentävä

asia sivuutetaan täysin. Työnohjaus on ratkaisu juuri näihin perusongelmiin

ja luo vakaan pohjan yrityksen kehittymiselle siten, että myös työntekijät

ovat vahvasti mukana muutoksessa ja uuden luomisessa.

 

Työnohjaus toteutetaan pääasiallisesti työpaikalla ja jokaisen projektin kesto sekä kustannus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen yrityksen kanssa.

Työnohjaus tukee työssä jaksamista, sekä työelämään liittyvien ongelmien ratkaisemista yksin ja tiimissä. Ammattimainen työnohjaus on ratkaiseva tuki organisaatioille silloin, kun yritys kasvaa ja työpaineissa on selkeää kuormittavuutta. Näin voidaan parantaa sitoutumista, motivaatiota ja laatua!

 

Uusi ja muuttuva työskentelyrutiini on tunnetusti työntekijälle erittäin haastava tilanne, ja monin paikoin tämä selkeä työtä ja tulosta heikentävä

asia sivuutetaan täysin. Työnohjaus on ratkaisu juuri näihin perusongelmiin ja luo vakaan pohjan yrityksen kehittymiselle siten, että myös työntekijät ovat vahvasti mukana muutoksessa ja uuden luomisessa.

 

Työnohjaus toteutetaan pääasiallisesti työpaikalla ja jokaisen projektin kesto sekä kustannus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen yrityksen kanssa.

Työnohjaus tukee työssä jaksamista, sekä työelämään liittyvien ongelmien ratkaisemista yksin ja tiimissä. Ammattimainen työnohjaus on ratkaiseva tuki organisaatioille silloin, kun yritys kasvaa ja työpaineissa on selkeää kuormittavuutta. Näin voidaan parantaa sitoutumista, motivaatiota ja laatua!

 

Uusi ja muuttuva työskentelyrutiini on tunnetusti työntekijälle erittäin haastava tilanne, ja monin paikoin tämä selkeä työtä ja tulosta heikentävä

asia sivuutetaan täysin. Työnohjaus on ratkaisu juuri näihin perusongelmiin ja luo vakaan pohjan yrityksen kehittymiselle siten, että myös työntekijät ovat vahvasti mukana muutoksessa

ja uuden luomisessa.

 

Työnohjaus toteutetaan pääasiallisesti työpaikalla ja jokaisen projektin kesto sekä kustannus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen yrityksen kanssa.